Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Pańskie 2022 r.

2022-04-17

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku mówi o dwóch Mszach Świętych w Wielki Czwartek. Do tej praktyki powróciła reforma Pisa XII. Obecnie dwie Msze Święte w Wielki Czwartek odprawia się tylko w kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje uroczystą Msze Świętą z poświeceniem krzyżma i oleju chorych. Kapłani koncelebrują ze swoim Biskupem dla ukazania jedności kapłaństwa Chrystusowego, którego pamiątkę sakramentalnego ustanowienia Kościół w tym dniu obchodzi. Zgodnie z najdawniejsza tradycją we wszystkich innych kościołach wolno odprawić w tym dniu tylko jedną Mszę Świętą w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „ Mszą Wieczerzy Pańskiej” i stanowi początek Triduum paschalnego, które stanowi Wielki Piątek Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku zaprasza przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji uczczenia Krzyża świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia  przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa  pamiętamy. Iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką, bo nieraz zapowiadał ja swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania.                                                                  

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym całej liturgii jest adoracja Krzyża i wspólna Komunia św. Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie, eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota

Jest to dzień w którym wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętając, że Grób ten jest opromienia obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały  Pan    W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Wierni przynoszą tzw. „ święcone „ . Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego też modlimy się przed i po jedzeniu., a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.   Wigilia Paschalna w Wielką Noc jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecnią nam ja przede wszystkim dwa sakramenty paschalne : chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty są ośrodkiem dzisiejszej liturgii

Rezurekcja

Rezurekcja (z łac. resurrectio – zmartwychwstanie) – uroczyste nabożeństwo w Kościele katolickim, połączone z procesją, którego celem jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok Hostii w monstrancji niesiony jest krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego. Może odbyć się na zakończenie Wigilii Paschalnej, albo w poranek wielkanocny przed pierwszą mszą świętą. Tegoroczne procesje rezurekcyjne odbywały się w niezwykłej zimowej scenerii, a drugi dzień świat popularnie zwany Śmigus-dyngus (znany także jako: lany poniedziałek, dyngus, śmigus) – zwyczaj, pierwotnie słowiański, a wtórnie związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym.

Zwyczaj pierwotnie związany był z obrzędami praktykowanymi poprzez radość po odejściu zimy i nadejściu wiosny. Głównie polegał na oblewaniu dam wodą, któremu towarzyszyło ich chłostanie. Dzisiaj ten zwyczaj głównie polega na oblewaniu innych wodą. W tegoroczne święta wodę zastąpił śnieg, którego nie brakowało w całym kraju.

oprac i foto ZbigniewDzieciątkowski