Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Pieśni i modlitwy

Litania do NMP Anielskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Maryjo Królowo Anielska,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła łaski pełną nazwana,
Święta Maryjo Królowo Anielska, której Anioł zwiastował, że poczniesz Syna Bożego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła o zachowaniu panieństwa zapewniona,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów w Betlejem otoczona,
Święta Maryjo Królowo Anielska, od Aniołów różne posługi odbierająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów do nieba wzięta,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów dusze swych wiernych sług do nieba wprowadzająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek św. Franciszka,
Święta Maryjo Królowo Anielska, na prośbę św. Franciszka odpust zupełny u Syna swego wypraszająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najmiłosierniejsza Matko ubogich – pobożnie żyjących,
Święta Maryjo Królowo Anielska, ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wypraszająca miłosierdzie u sprawiedliwego Sędziego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Arko Przymierza,
Święta Maryjo Królowo Anielska, dająca zwycięstwo nad szatanem,
Święta Maryjo Królowo Anielska, bramo do nieba wiodąca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jedyna lekarko w śmiertelnych boleściach,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najpewniejsza Orędowniczko na Sądzie Boskim,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wybawienie dusz z czyśćca,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Królowo Anielska.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się.
Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska, Matko Dąbrowy i Pani Zagłębia. Wejrzyj na nas tu obecnych, którzy oddajemy cześć Twojemu Synowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, wszelkich niebezpieczeństw, a w szczególności od popełnienia grzechu. Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego. Pamiętaj o Najłaskawsza Matko o naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i wyproś u Syna Swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie i przyjmij do Królestwa Niebieskiego. My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Akt zawierzenia NMP Anielskiej

Bogurodzico Dziewico Niepokalana Maryjo, Królowo Polski, Patronko Dąbrowy Górniczej i Matko Zagłębia, Wielka Boga-Człowieka Matko! Przed pięćdziesięciu laty Prymas Polski Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński na mocy szczególnej władzy udzielonej przez Stolicę Apostolską, „(…) ku większej chwale Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego oraz na cześć Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej Maryi, celem zbliżenia ludu polskiego do stóp Królowej Polski” ogłosił Ciebie Maryjo Patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia.
Oto my żyjący na Zagłębiowskiej Ziemi jako spadkobiercy tamtych pokoleń zwracamy się do Ciebie Anielska Królowo, aby ponowić nasze dziecięce oddanie i polecić się Twojej opiece. Zawierzając sprawy i losy całego Kościoła w naszej Ojczyźnie i Diecezji Sosnowieckiej z najgłębszą pokorą upadamy przed Tobą o Pani Naszych Losów i prosimy:
Naucz nas jak mamy czcić i kochać Twojego Syna utajonego w Najświętszym Sakramencie, który zamieszkał między nami, aby nas obdarować i uszczęśliwić chlebem Aniołów. Dodawaj nam siły i wspomagaj nas nieustannie w wypełnianiu przykazań Bożych i kościelnych. Wypraszaj łaski u Swojego Syna dla ludu tej spracowanej zagłębiowskiej ziemi, wystawianych na próbę obecnego czasu. Zwyciężaj codziennie w naszych sercach i spraw, by było to zwycięstwo wiary, nadziei i miłości oraz dobra, uczciwości, sumienności i trzeźwości. Małżonkom daj siłę do wytrwania w wierności, rodzicom daj miłość i moc w pokonywaniu wszelkich trudności. Dzieciom daj doświadczyć rodzicielskiej miłości. Młodemu pokoleniu wskaż drogę szczęśliwej przyszłości i ustrzeż przed zgorszeniem. Ludziom poszukującym pracy, nękanym przez różne trudności i kłopoty daj nadzieję zmiany. Chorym uzdrowienie, starcom pozbawionym opieki i wszystkim, którzy zatracili nadzieję wypraszaj siłę duszy i ciała oraz wspomagaj w codziennych potrzebach i troskach.
Zagubionym na drogach swojego życia wskaż właściwą drogę prowadzącą do Twojego Syna i wypraszaj im światło Ducha Świętego.
Niechaj wszyscy doznają Twojego wsparcia, którzy uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę. O Matko! Pani Zagłębia! Ucieczko nasza! Niechaj ukochamy całym sercem Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ciebie tu na ziemi, abyśmy po skończonym pielgrzymowaniu mogli się cieszyć z Wami  w niebie na wieki wieków. Amen.

 

Nowenna przed uroczystością NMP Anielskiej

Pieśń: O zbawcza Hostio…
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

INTENCJA:

K: Na większą cześć i chwałę Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie i na uwielbienie Matki Boskiej Anielskiej odprawiać będziemy tę nowennę z uwagą i gorącym nabożeństwem, prosząc o nawrócenie grzeszników, wytrwanie sprawiedliwych, wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.
K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
L: Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy… (2 zwrotki)
K: Z pierwszym (drugim, trzecim itd.) Chórem Anielskim śpiewajmy:
W: O Maryjo Królowo Anielska – módl się za nami  (10 razy)
Pieśń: Chwała i dziękczynienie…(1 raz)
MODLITWY PRZEZNACZONE NA POSZCZEGÓLNY DZIEŃ NOWENNY:
Dzień 1.
K: Módlmy się
O Maryjo Najświętsza, która natchnęłaś św. Franciszka, aby Twój ubożuchny kościółek nabył na własność dla swego zgromadzenia, a następnie dopomogłaś mu, że go odnowił i w nim zaprowadził służbę Bożą; daj i nam tę łaskę abyśmy nie skąpili ofiar na potrzeby świątyń pańskich, budowali je, odnawiali, w nich się modlili, wypraszając sobie i drugim miłosierdzie Boskie. Amen.
Na intencję fundatorów i dobrodziejów kościołów: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
K: Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Tronami, uwielbiam(y) Cię i pragnę(pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako Niepokalaną Dziewicę, która starła głowę węża piekielnego i światu sprowadziła Słońce Sprawiedliwości, to jest porodziła Zbawiciela. Amen.
Dzień 2.
K: Módlmy się
O Królowo Anielska, któraś natchnęła św. Franciszka do wyrzeczenia się świata dla podjęcia pracy na chwałę Bożą; błagamy Cię, abyś nam tę łaskę wyjednać raczyła. Dobre dzieci dbają o honor swojego ojca i nie pozwolą zbezcześcić jego imienia, a my katolicy czyż mamy obojętnie patrzeć na zniewagę Majestatu Bożego, naszego najlepszego Ojca? Słuchać bluźnierstw przeciwko niemu mówionych? O nie dopuszczaj tego Matko Najświętsza, ale spraw, abyśmy zapałali gorącą żądzą wynagrodzenia zniewag Bogu wyrządzonych i pracowali nad oświeceniem i opamiętaniem się niedowiarków bezbożnych – a tak pracując na chwałę Bożą, abyśmy mogli zasłużyć sobie cieszyć się w chwale wiekuistej w niebie. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
K: Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Cherubinami, uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako najukochańszą Córkę Ojca Przedwiecznego, którą przez Archanioła Gabriela wybrał za Matkę Synowi Swemu Jednorodzonemu. Amen.
Dzień 3.
K: Módlmy się
O Królowo Anielska, Dziewico bez grzechu pierworodnego poczęta! Błagamy Cię pokornie, abyś raczyła spojrzeć na tę biedną ziemię okiem miłosierdzia i wszystkim grzesznikom wyprosiła u Pana Jezusa łaskę nawrócenia się; błagamy Cię, abyś jak niegdyś św. Franciszka, tak dziś kapłanów i dusze Tobie poświęcone pobudziła do gorliwej pracy nad nawróceniem i oświeceniem błądzących i w nałogach grzechowych leżących. O niech wszyscy poznają, że nie na próżno Kościół święty błaga Cię tymi słowami: „Ucieczko grzesznych, módl się za nami”. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Serafinami, uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako najmilszą Matkę Syna Bożego Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. Amen.
Dzień 4.
K: Módlmy się
O Wszechpotężna Królowo Anielska! Ty pragniesz, abyśmy wszyscy niewinne życie prowadzili, i jedni drugich do pobożności zachęcali, dlatego błagamy Cię pokornie: rozpal serca nasze miłością ukrzyżowanego Zbawiciela. Niechaj rozważanie niewinnej męki Twego Boskiego Jedynaka, stanie się dla nas codziennym chlebem, bo ten tylko pokarm dusze słabe wzmocni, oziębłe rozgrzeje, a gorejącym doda więcej blasku. O daj nam Matko najmilsza, abyśmy pod Twoim królowaniem tu na ziemi mogli wysłużyć sobie królestwo niebieskie. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Mocami, uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako przenajświętszą i najczystszą Oblubienicę Ducha Świętego, za sprawą którego stałaś się Matką Syna Bożego i uwolniłaś nas od tyranii szatana. Amen.
Dzień 5.
K: Módlmy się
O Najłaskawsza Panno Maryjo, Królowo Anielska! Błagamy Cię abyś raczyła przemówić za nami do Pana Jezusa, jak przemówiłaś za św. Franciszkiem i wyprosiła nam odpuszczenie grzechów naszych. Znamy nasze nieprawości i lękamy się gniewu Bożego, jeśli nie wrócimy na drogę cnoty. A więc Matko wyjednaj nam skruchę serdeczną, spowiedź szczerą i pokutę stateczną, abyśmy za przyczyną Twoją mogli usłyszeć te słowa pocieszające: „ufaj synu, odpuszczają ci się grzechy twoje”. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Zwierzchnościami, uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako jedyną ucieczkę pokutujących grzeszników i szukających przez Ciebie Miłosierdzia Bożego. Amen.
Dzień 6.
K: Módlmy się
Do Ciebie o Królowo Anielska, jako do stolicy łask Boskich, uciekamy się z najpokorniejszą prośbą. Widzisz naszą nędzę duchową i różne biedy gniotące nas, widzisz jak z grzechu w grzech wpadamy i nie możemy się wydobyć z tej przepaści. Syn Twój na prośbę św. Franciszka za Twoim pośrednictwem zaniesioną do Niego udzielił odpustu zupełnego wszystkim spowiadającym się w Twoim kościele –  a więc i my pragniemy dostąpić tej łaski. Wyproś nam ją jedyna nadziejo pokutujących i najpewniejsza Przewodniczko do Nieba. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Panowaniami, uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły  jako lekarkę chorych, pocieszycielkę strapionych, szukających u Ciebie ukojenia swych smutków i boleści. Amen.
Dzień 7.
K: Módlmy się
O Królowo Anielska, mająca w szczególniejszej opiece dusze czyste i niewinne; błagamy Cię pokornie, abyś nam dopomogła szczęśliwie doczekać dnia odpustu na prośbę św. Franciszka za Twoim wstawiennictwem przez samego Pana Jezusa naznaczonego – a następnie błagamy, abyś nam w tym dniu wyprosiła żal serdeczny za grzechy, spowiedź szczerą i odpuszczenie wszystkich win naszych. O Matko! Ty pragniesz abyśmy życie anielskie prowadzili, a więc dopomóż nam oczyścić się z grzechów i wytrwać w dobrem aż do końca życia. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia czciły i wielbiły jako najpewniejszą Wspomożycielkę Wiernych,  wypraszającą niejednokrotnie zwycięstwo chrześcijanom i ratującą Kościół Boży od bezbożnego pogaństwa. Amen.
Dzień 8.
K: Módlmy się
Dzięki Ci składamy najpotężniejsza Królowo nieba i ziemi, Matko najlitościwsza za Twoje pośrednictwo w udzieleniu nam wieczystego odpustu w dniu Twojej uroczystości. Błogosławimy Cię i pragniemy, aby Cię błogosławiły wszystkie pokolenia i korzystały z łask przez Ciebie wyjednanych. Uproś nam matko, Królowo Anielska, abyśmy naszą wdzięczność Panu Jezusowi okazywali przez pilne zachowywanie Jego przykazań, abyśmy we dnie i w nocy pamiętali na Jego słowa: „Jeżeli chcesz wejść do żywota wiecznego, chowaj przykazania: Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca swego, a bliźniego jak siebie samego”, bo zachowując te przykazania, możemy być pewni, że po skończonym życiu ujrzymy Jezusa i Ciebie o Matko Najświętsza i cieszyć się będziemy tą chwałą, jaką się cieszy Twój wierny sługa św. Franciszek na wieki. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami uwielbiam(y) Cię i pragnę (pragniemy), aby Cię wszystkie stworzenia błogosławiły i wielbiły jako najmiłosierniejszą Opiekunkę Sierot i wszystkich biedaków ciężko pracujących na kawałek chleba; pragnę (pragniemy) aby wszyscy doznali Twojej opieki i bezustannie śpiewali: „Bądź pozdrowiona łaski pełna”, teraz i na wieki wieków. Amen.
Dzień 9.
K: Módlmy się
O Królowo Anielska i najdroższa Matko nasza!.  Nie ma takiej łaski, której byś nie mogła wyjednać u tronu Pana Zastępów. Ciebie poseł niebieski od Tronu Najwyższego Majestatu do Ciebie posłany, nazwał łaski pełną, gdyż Duch Przenajświętszy, zstępując na Ciebie z błogosławieństwem, hojnie Cię nim obdarzył. Wysłuchaj teraz modlitwy nasze, bądź miłościwa prośbom naszym i nie zapominaj ludu Twego. Tyś jest naszą Matką, Panią i Królową, do Ciebie się uciekamy i prosimy: racz się za nami przyczyniać, jak niegdyś przyczyniłaś się za św. Franciszkiem i racz nam wyjednać łaski odpustowe. Ponieważ jesteś łaski pełna, zatem prosimy Cię, pozwól nam być uczestnikami tych nieprzebranych skarbów, które posiadasz. Jeden z Archaniołów powitał Cię nadzwyczajnym i nigdy niesłyszanym pozdrowieniem, mówiąc: „Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą”, i wszystkie chóry Anielskie Ciebie wielbiąc -  błogosławioną -  głoszą z Gabrielem jednomyślnie powtarzając: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”. Od tych wojsk niebieskich i my ziemianie nauczyliśmy się Ciebie chwalić i wielbić – te duchy niebieskie dodają słów ustom waszym.
Bądź błogosławioną zawsze o Panno pełna łaski, bądź nam Orędowniczką przed Bogiem, boś jest naszą Panią i Królową. Nie dopuść, abyśmy Twoi słudzy i poddani zginąć mieli – wszakże to będzie Twoją chwałą, jeśli nam pomożesz do zwyciężenia wszelkiego złego w tym życiu i do nabycia łask potrzebnych do zbawienia. Jeżeli nas wprowadzisz do królestwa niebieskiego i przedstawisz Królowi wiecznej chwały, któremu z Aniołami pragniemy śpiewać: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Amen.
Na intencję: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Pozdrawiam(y) Cię, Królowo Anielska i wraz z Chórem Księstw Niebieskich cześć Ci składam(y) najgłębszą, wielbię (wielbimy) Cię i błogosławię (błogosławimy) jako wszechpotężną Orędowniczkę przed Bogiem we wszystkich biedach, a szczególnie w chwili konania, gdy już światło ziemskie zgaśnie, a śmierć zajrzy w oczy i będzie wołać: „pójdź na sąd Boży i daj rachunek z włodarstwa twego”. O Matko, błagam(y) Cię pokornie, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci i ratuj Twe dzieci na strasznym sądzie Sprawiedliwego Sędziego. Amen.
___________________________________________________


 


Nowenna do NMP Anielskiej

 

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Litania do Matki Bożej Anielskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Maryjo Królowo Anielska,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła łaski pełną nazwana,
Święta Maryjo Królowo Anielska, której Anioł zwiastował, że poczniesz Syna Bożego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Anioła o zachowaniu panieństwa zapewniona,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów w Betlejem otoczona,
Święta Maryjo Królowo Anielska, od Aniołów różne posługi odbierająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów do nieba wzięta,
Święta Maryjo Królowo Anielska, przez Aniołów dusze swych wiernych sług do nieba wprowadzająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek św. Franciszka,
Święta Maryjo Królowo Anielska, na prośbę św. Franciszka odpust zupełny u Syna swego wypraszająca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najmiłosierniejsza Matko ubogich – pobożnie żyjących,
Święta Maryjo Królowo Anielska, ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wypraszająca miłosierdzie  u sprawiedliwego Sędziego,
Święta Maryjo Królowo Anielska, Arko Przymierza,
Święta Maryjo Królowo Anielska, dająca zwycięstwo nad szatanem,
Święta Maryjo Królowo Anielska, bramo do nieba wiodąca,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki,
Święta Maryjo Królowo Anielska, jedyna lekarko w śmiertelnych boleściach,
Święta Maryjo Królowo Anielska, najpewniejsza Orędowniczko na Sądzie Boskim,
Święta Maryjo Królowo Anielska, wybawienie dusz z czyśćca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Królowo Anielska.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się.
Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska, Matko Dąbrowy  i Pani Zagłębia. Wejrzyj na nas tu obecnych, którzy oddajemy cześć Twojemu Synowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Zachowaj nas od nieszczęść, chorób, wszelkich niebezpieczeństw,  a w szczególności od popełnienia grzechu. Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego. Pamiętaj o Najłaskawsza Matko o naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i wyproś u Syna Swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo. Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie i przyjmij do Królestwa Niebieskiego. My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

WEZWANIA (część I lub II lub III)

Część I

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Jutrzenko zaranna na niebie, O Maryjo błagamy Cię.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, O Maryjo błagamy Cię.
Śliczniejsza nad cedry Libanu, O Maryjo błagamy Cię.
Cudniejsza nad perły i złoto, O Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe Niepokalane, O Maryjo błagamy Cię.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Panno łask Bożych pełna, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno Niepokalana, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Panno cnót wszelkich kwiecie, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno ucieczko nasza, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;

W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Część II

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Tyś pierwszą po Bogu ozdobą,  O Maryjo błagamy Cię.
Tyś chwałą Kościoła świętego,  O Maryjo błagamy Cię.
Tyś wszystkich zbawionych radością, O Maryjo błagamy Cię.
Tyś ludu grzesznego ucieczką,  O Maryjo błagamy Cię.
Przez Serce Twe Niepokalane,  O Maryjo błagamy Cię.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Matko Odkupiciela,   Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko pięknej miłości,  Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nienaruszona,    Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Bożej mądrości,  Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nasza Najświętsza,  Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Część III

 

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Królowo Zastępów Anielskich,  O Maryjo błagamy Cię.
Królowo Wyznawców i Świętych, O Maryjo błagamy Cię.
Królowo Różańca świętego,  O Maryjo błagamy Cię.
Królowo trwałego pokoju,  O Maryjo błagamy Cię.
Przez serce Twe Niepokalane,  O Maryjo błagamy Cię.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

Witaj Bogurodzico, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj łask Pośredniczko, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj wiary przykładzie, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj nadziejo nasza, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj kwiecie miłości, Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

O: Matko Boska za nami wstawiaj się;
W: Matko Boska za nami wstawiaj się;

MODLITWA

O Matko Boża Anielska, najlepsza nasza Matko i Pani zagłębiowskiej ziemi! Z największą ufnością przychodzimy przed Twą świętą figurę, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Matko Boża Anielska zaklinamy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twojego te łaski, których tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy…

(prośby i podziękowania wiernych)

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Pieśń:

 

Do Ciebie Matko, Szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną,
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.

Ref:   W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas.(2 razy)

K. A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do ciebie:
Błagamy Cię Anielska Królowo!
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy z oczu otarła,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Pieśń:

Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej,
Spoglądnij na nas przez obraz on,
Pomocy Nieustającej.

Ref: W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas. (2 razy)

K: O Maryjo przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci Anielska Królowo!
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalałych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Pieśń:

 

Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja,
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.

Ref: W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas.(2 razy)

K: O Maryjo, Matko Boża Anielska, która z taką czułością z tej cudownej figury na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: Pomagaj nam nieustannie!

Wielka Matko Boża,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie miłosierdzia Bożego,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Cudowna lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,

K: Módlmy się.
Panie Jezu Chryste Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją, Maryję, której przesławną figurę czcią otaczamy, za Matkę pomagać nam gotową + dozwól prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy * zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

OFIAROWANIE NOWENNY DO NMP ANIELSKIEJ

Z najgłębszą pokorą, upadając przed Tobą, o Matko Boża Anielska, ofiarujemy Tobie tę nowennę i prosimy ze łzami, abyś Nas wysłuchać raczyła. Naucz nas Matko najlepsza jak mamy czcić i kochać Twojego Syna ukrytego  w Najświętszym Sakramencie i jak mamy życie poświęcić dla najdroższego Naszego Zbawiciela. On zamieszkał między nami, aby nas Uszczęśliwić szczęściem Aniołów w niebie. A nawet większym Szczęściem nas obdarza, bo stal się naszym pokarmem.

Naucz nas Matko jak mamy się przygotować do przyjęcia Tego Boskiego pokarmu, jak mamy dziękować po przyjęciu Go. Ty byłaś najpierwszą i najgorliwszą adoratorką Najświętszego Sakramentu. W tej nowennie bądź dla nas nauczycielką i przewodniczką. Dusze gorliwe utrzymuj w świętej miłości, a te oziębłe rozpal i daj im zakosztować owoców które z tej nowenny wypływają. Spraw aby wszyscy ludzie zamieszkujący ziemię oddali pokłon Jezusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Spraw aby przeprosiły Go za niezliczone świętokradztwa i zniewagi i odtąd służyły Mu wiernie.

O Królowo Anielska ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem Dąbrowy i całego Zagłębia, wstawiaj się za duchowieństwem, opiekuj się pobożnymi niewiastami, wypraszaj nawrócenie grzesznikom, daj pobożnym wytrwanie w wierze a pracującym cierpliwość w pracy, aby nie przeklinali i nie bluźnili. Niechaj wszyscy doświadczą Twojego wsparcia,           a zwłaszcza Ci którzy teraz uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę. O Matko! Niechaj pod Twoją opieką, tu na ziemi, ukochamy całym sercem Twojego Syna Jezusa i Ciebie, a kiedyś, już po skończonym ziemskim pielgrzymowaniu, abyśmy mogli cieszyć się z Wami radością nieba na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem…

K: Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej męki, + daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo

Pieśń: Wielbię Ciebie…

Apel Jasnogórski.

Zasłonięcie łaskami słynącej figury NMP Anielskiej.

 

 

Modlitwa ks. Grzegorza Augustynika

 

Boże, który chciałeś rozdzielać ludziom wszelkie dobra za pośrednictwem Najświętszej Bożej Rodzicielki,
wyniesionej ponad Chóry Anielskie,
udziel nam przez Tę, której cudowną figurę otaczamy czcią, odpuszczenia grzechów,
licznych łask oraz uczestnictwa w radościach raju. A w chwili śmierci Królowo Anielska wraz z zastępami aniołów wyjednaj u Syna Twojego te łaskę, abyśmy mogli wraz z Tobą cieszyć się wiecznym szczęściem.
Amen.

 

 

 

Matko Dąbrowy    Gdy pokój z bliźnim i przyjaźń mnie zbrata,

gdy chwalę sobie szary, ludzki los,

myśl moja wtedy do Boga ulata,

a do Maryi ufny wznoszę głos:


Ref. Matko Dąbrowy, Anielska Ty Pani,

tu lud Zagłębia oddaje Ci cześć,

uproś, wysłuchaj i wstaw się za nami,

to naszych błagań i próśb naszych treść.


    Gdy smutek, trwoga w mym sercu zagości,

kiedy cierpienie zetrze ciało w pył,

gdy wszystko wokół i dręczy i złości,

w Tobie Maryjo szukać będę sił.                  Ref.

    Gdy tęsknot, pragnień narasta potrzeba,

kiedy na próżno płyną z oczu łzy,

wtedy w ciemności dostrzegam kraj nieba,

wiem, że tym światłem jesteś Mario Ty.    Ref.

 

 

 

 

Matko Zagłębia

 

1. W sercu Zagłębia, wśród fabrycznych dymów,
gdzie błyszczy bielą robotniczy kask,
obrałaś Mario dla dąbrowskich synów
swoją siedzibę i źródło Twych łask.


    Ref. Matko Zagłębia, Dąbrowy Górniczej
    oto przed Tobą zagłębiowski lud,
    wpatrzony w Twoje przedobre Oblicze
    składa miłości i wierności ślub.

2.  Od lat Maryjo tu w naszym kościele
Twoja figura patronuje nam,
wiele pomocy, łaskawości wiele
za Twą przyczyną Bóg udzielił nam.   Ref.

3.  Czciciele Twoi dniem każdym i nocą
w Tobie Maryjo upatrują znak,
chcą Cię mieć Matką, Pociechą i Mocą
i śpiewać ufnie za ojcami tak:             Ref.

 

 

Nowenna do Dzieciątka Jezus


 

 

 

Od 16 grudnia zaczyna się szczególny czas Adwentu. Oto skończy się ten dłuższy czas przygotowania dalszego i zacznie się czas szczególnej Nowenny z Maryją 9-dniowej - wspominając Jej 9 miesięcy, w których nosiła Jezusa pod Sercem. Jest to o tyle niezwykłe, że w Liturgii Słowa teksty już wprowadzają postać Matki Bożej.

W tym czasie warto podjąć DOBRĄ INTENCJĘ odprawienia tej Nowenny - zwłaszcza zaproszenia Jej z Jezusem do tego miejsca w naszym życiu, w którym jeszcze nie ma Jezusa, by w nim się narodził, do tej relacji przyszedł.
W tej Nowennie poza intencją ważne jest odmówienie przynajmniej 1 dziesiątki różańca, a kto może to całej cząstki Radosnej oraz modlitwy Magnificat (Wielbi dusza moja Pana - Łk 1, 46-79).
Zachęcamy do towarzyszenia Niepokalanej, tak jak rodzina towarzyszy mamom w ich ostatnich 9 dniach przed narodzinami dzieci.
Niech Maryja wyprasza nam prawdziwe cudy narodzin Jego Syna w naszym życiu.
/fot. Obraz namalowany przez św. Teresę od Dz. Jezus./.
NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
1 dzień nowenny - 16 grudnia
O Dziecię Jezus, oto jestem u Twych stóp. Zwracam się ku Tobie, który
jesteś wszystkim. Z głębi serca czekam Twojej pomocy. Spójrz na mnie z miłością i przyjdź, niech mnie ocali Twa wszechmoc.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
2 dzień nowenny - 17 grudnia
O Jezu, odblasku Ojca, z Twego Oblicza promieniuje wieczna światłość.
Adoruję Cię i wyznaję, że jesteś Synem Boga żywego. Oddaję Ci, Panie, całe moje życie. Jesteś dla mnie wszystkim, dlatego proszę Cię, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
3 dzień nowenny - 18 grudnia
O Boskie Dziecię Jezus, Ty sprawiasz, że ufam Ci bezgranicznie, wpatrując się w Twoje Oblicze jaśniejące czułym uśmiechem. W Twojej miłości złożyłem całą moją nadzieję.
O Jezu, zwróć swe Oblicze ku mnie i moim bliskim i obdarz nas swą łaską, a na wieki wychwalać będziemy Twoje nieskończone miłosierdzie.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
4 dzień nowenny - 19 grudnia
O Jezu, Twoje czoło zdobi korona - i ja uznaję w Tobie mojego Boskiego Króla. Nie chcę dłużej trwać w grzechu, ulegać moim nałogom. Króluj w moim sercu, Jezu, i posiądź je na wieki.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
5 dzień nowenny - 20 grudnia
Wpatruję się w Ciebie, o mój najdroższy Zbawicielu, okryty purpurową
szatą. To Twoja Najświętsza Krew. Ta sama, którą przelałeś za mnie. Spraw, o Dziecię Jezus abym zawsze był przejęty Twoją Ofiarą i nie wzbraniał się przed cierpieniem z Tobą i dla Ciebie.                                                                                          Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
6 dzień nowenny - 21 grudnia
O Dziecię Jezus, moje serce wypełnia pokój i radość, gdy widzę Twą rączkę podtrzymującą świat cały. Troszcząc się o całe stworzenie, i mnie także podtrzymujesz w każdej chwili życia. Chronisz mnie jako dobro Twoje własne. Czuwaj nade mną, Jezu, i przybądź mi z pomocą we wszelkich przeciwnościach.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

7 dzień nowenny - 22 grudnia
W Twoim Sercu, o Dziecię Jezus, jaśnieje Krzyż - znak mojego zbawienia. O Boski Zbawicielu, ja także spotykam na swojej drodze krzyż, który mnie przytłacza. Ty sam, Jezu, najlepiej znasz moje słabości, dlatego pomóż mi owocnie dźwigać Twoje jarzmo. Jezu, proszę Cię, pomóż mi.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
8 dzień nowenny - 23 grudnia
O Jezu, gdy widzę to małe serce Twe na krzyżu, maluje się w duszy mojej obraz Twojej nieskończonej ku nam czułości. Jesteś prawdziwym
Przyjacielem, wielkodusznie wydając się za tych, których miłujesz. Pomóż mi na nowo przyjąć i zrozumieć prawdę o Twojej miłości i naucz mnie, jak mam odpowiedzieć na Twój dar.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
9 dzień nowenny - 24 grudnia
O mój Mały Królu, ileż błogosławieństwa spłynęło z Twojej ręki na
wszystkich czczących Ciebie i ileż łask zaskarbili ci, którzy z ufnością o
nie prosili. Prosimy Cię, Panie, pobłogosław nam w naszym codziennym
życiu, wspieraj w naszych trudach i walkach, i pozwól nam wysławiać Twoje święte imię na wieki.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas,
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie
ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,
prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością
i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
Będę się radował w Panu.
Będę się weselił w Jezusie, Bogu moim.
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać
Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.