Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna codziennie (od poniedziałku do piątku)

w godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.30;

 

w sobotę w godz.9.00-10.00

 

tel. +48 795 198 176

 

e-mail: sanktuarium@nmpanielska.pl

 

Kierownik cmentarza  tel. 792 625 552

 

Liturgia pogrzebowa w dniu pogrzebu odprawiana jest w Kaplicy Cmentarnej przy ul. 11 Listopada

 

Dyżury księży w kancelarii

   Poniedziałek

   ks. Kanonik Andrzej Stasiak

Wtorek

   ks. Kanonik Andrzej Stasiak

Środa

   ks. Kanonik Andrzej Stasiak

Czwartek

   ks. Dariusz Stopa

Piątek

   

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 

CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary      

 

DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO         

 • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 "... dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza ..."). "świeżość" metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej. Stosowny druk otrzymuje się zwykle w kancelarii przy pierwszej rozmowie nt. zawarcia małżeństwa, następnie najczęściej jest podpisywany przez prowadzących kurs.

 

 

DO POGRZEBU KATOLICKIEGO
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).