Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do X włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna codziennie (od poniedziałku do piątku)

w godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.30;

w sobotę w godz. 11.00-12.00

 

e-mail: sanktuarium@nmpanielska.pl

 

Kierownik cmentarza  tel.   507 570 066

Liturgia pogrzebowa w dniu pogrzebu odprawiana jest w Kaplicy Cmentarnej przy ul. 11 Listopada

 

Dyżury Księży w kancelarii

   

poniedziałek 

ks. kan.  Andrzej  Stasiak

wtorek

ks.  Rafał Tetela

środa

czwartek

ks. Jacek Zdrach

piątek

wg ustleń

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 

CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary      

 

DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO         

 • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 "... dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza ..."). "świeżość" metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej. Stosowny druk otrzymuje się zwykle w kancelarii przy pierwszej rozmowie nt. zawarcia małżeństwa, następnie najczęściej jest podpisywany przez prowadzących kurs.

 
DO POGRZEBU KATOLICKIEGO
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

PRE – KANA

/spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa/ w Dekanacie N.M.P. Anielskiej  w  Dąbrowie  Górniczej

w  roku  2017.

Mapka dojazdu           


g r u d z i e ń

  7 - czwartek    godz. 18.00

 10 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 14 - czwartek    godz. 18.00

Pełne uczestnictwo w Pre – Kanie obejmuje: dwie czwartkowe konferencje, niedzielną Mszę św.
z kazaniem, spotkaniem z Psychologiem (w niedzielę po Mszy św. w nowym budynku przy plebanii – ul. Królowej Jadwigi 17) oraz spotkanie w Poradni Rodzinnej.

Opłata  za  Pre – Kanę  wynosi  80 zł.

Każda  para  narzeczonych  przychodzi  z  wypisanymi  przez  własną  parafię skierowaniami  na  nauki.

Poradnia  Rodzinna  czynna  w  każdy  poniedziałek  od  godz. 16.00  obok  kancelarii.

 


PRE – KANA

/spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa/

w Dekanacie N.M.P. Anielskiej  w  Dąbrowie  Górniczej

w  roku  2018.


 l u t y

08 - czwartek    godz. 19.00

11- niedziela      godz. 15.00 /Msza św./

15 - czwartek     godz. 19.00

marzec

  11 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  15 - czwartek   godz. 19.00

kwiecień

  12 - czwartek  godz. 19.00

  15- niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

  19 - czwartek   godz. 19.00

maj

  10 - czwartek  godz. 19.00

  13 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  17 - czwartek   godz. 19.00

czerwiec

  14  - czwartek godz. 19.00

  17 - niedziela  godz. 15.00 /Msza św./

  21 - czwartek  godz. 19.00

lipiec

  12 - czwartek  godz. 19.00

  15 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  19 - czwartek   godz. 19.00

sierpień

   9 - czwartek    godz. 19.00

 12 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 16 - czwartek    godz. 19.00

wrzesień

  13 - czwartek  godz. 19.00

  16 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  20 - czwartek   godz. 19.00

październik

 11 - czwartek   godz. 19.00

 14 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 18 - czwartek    godz. 19.00

listopad

15 - czwartek    godz. 19.00

18 - niedziela     godz. 15.00 /Msza św./

22 - czwartek     godz. 19.00

grudzień

 13 - czwartek   godz. 19.00

 16 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 20 - czwartek    godz. 19.00

Pełne uczestnictwo w Pre – Kanie obejmuje: dwie czwartkowe konferencje, niedzielną Mszę św. z kazaniem, spotkanie z Psychologiem (w niedzielę po Mszy św. w budynku przy plebanii – ul. Królowej Jadwigi 17) oraz spotkanie w Poradni Rodzinnej.

Opłata  za  Pre – Kanę  wynosi  80 zł od pary.

Każda  para  narzeczonych  przychodzi  z  wypisanymi  przez  własną  parafię skierowaniami  na  nauki.

Poradnia  Rodzinna  czynna  w  każdy  poniedziałek  od  godz. 16.00  obok  kancelarii.