Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do X włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna codziennie (od poniedziałku do piątku)

w godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-17.30;

w sobotę w godz. 11.00-12.00

 

tel +48 32 262 27 16

 

e-mail: sanktuarium@nmpanielska.pl

 

Kierownik cmentarza  tel.   507 570 066

Liturgia pogrzebowa w dniu pogrzebu odprawiana jest w Kaplicy Cmentarnej przy ul. 11 Listopada

 

Dyżury Księży w kancelarii

   

poniedziałek 

ks.  Andrzej  Stasiak

wtorek

ks.  Artur Szlęzak

środa

ks.  Ryszard Gęgotek

czwartek

ks.  Andrzej Stasiak

piątek

ks.  Andrzej  Stasiak

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO:

 

CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary      

 

DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO         

 • aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 "... dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza ..."). "świeżość" metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej. Stosowny druk otrzymuje się zwykle w kancelarii przy pierwszej rozmowie nt. zawarcia małżeństwa, następnie najczęściej jest podpisywany przez prowadzących kurs.

 
DO POGRZEBU KATOLICKIEGO
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

PRE – KANA

/spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa/ w Dekanacie N.M.P. Anielskiej  w  Dąbrowie  Górniczej

w  roku  2017.

Mapka dojazdu           


PRE – KANA

/spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa/

w Dekanacie N.M.P. Anielskiej  w  Dąbrowie  Górniczej

w  roku  2017.


                                l u t y

09 - czwartek    godz. 18.00

12- niedziela      godz. 15.00 /Msza św./

16 - czwartek     godz. 18.00

                     m a r z e c

    9 - czwartek  godz. 18.00

  12 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  16 - czwartek   godz. 18.00

k w i e c i e ń

  20 - czwartek  godz. 18.00

  23- niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

  27 - czwartek   godz. 18.00

maj

  11 - czwartek  godz. 18.00

  14 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

  18 - czwartek   godz. 18.00

c z e r w i e c

   1  - czwartek  godz. 18.00

   4 - niedziela   godz. 15.00 /Msza św./

   8 - czwartek   godz. 18.00

l i p i e c

  6 - czwartek    godz. 19.00

  9 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

13 - czwartek     godz. 19.00

s i e r p i e ń

   3 - czwartek    godz. 19.00

  6 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

10 - czwartek     godz. 19.00

w r z e s i e ń

  7 - czwartek    godz. 18.00

 10 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 14 - czwartek    godz. 18.00

p a ź d z i e r n i k

  5 - czwartek    godz. 18.00

  8 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

12 - czwartek     godz. 18.00

l i s t o p a d

16 - czwartek    godz. 18.00

19 - niedziela     godz. 15.00 /Msza św./

23 - czwartek     godz. 18.00

g r u d z i e ń

  7 - czwartek    godz. 18.00

 10 - niedziela    godz. 15.00 /Msza św./

 14 - czwartek    godz. 18.00

Pełne uczestnictwo w Pre – Kanie obejmuje: dwie czwartkowe konferencje, niedzielną Mszę św.
z kazaniem, spotkaniem z Psychologiem (w niedzielę po Mszy św. w nowym budynku przy plebanii – ul. Królowej Jadwigi 17) oraz spotkanie w Poradni Rodzinnej.

Opłata  za  Pre – Kanę  wynosi  80 zł.

Każda  para  narzeczonych  przychodzi  z  wypisanymi  przez  własną  parafię

skierowaniami  na  nauki.

Poradnia  Rodzinna  czynna  w  każdy  poniedziałek  od  godz. 16.00  obok  kancelarii.