Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

50 Rocznica Koronacji NMP Anielskiej

2018-05-21


Niedziela 19 maja 1968 roku pomimo deszczowej pogody i wielu przeciwności ze strony komunistycznej władzy, która czyniła wszystko, żeby jak najmniej ludzi wzięło udział w historycznej  chwili dla miasta i regionu  - uroczystości nałożenia koron na cudowną figurę NMP Anielskie z głównego ołtarza bazyliki koronacji łaskami słynącej figury koronami papieża Pawła VI przybyło do Dąbrowy ok. 20 tysięcy Wyrazem szczególnego hołdu wiernych, dla których NMP Anielska jest „skuteczną orędowniczką u Boga i najpewniejszą pomocą w trudnościach”, było ogłoszenie 2 sierpnia 1957 r., przez Prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego Matki Bożej Anielskiej Patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia, a znakiem szczególnej czci mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego  była właśnie koronacja tej figury przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz ówczesnego  metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę w obecności tłumu wiernych Zagłębia, kilkunastu biskupów i kilkuset kapłanów. Jak podają kroniki i relacje uczestników tej uroczystości po akcie koronacji Maryi nie tylko deszcz przestał padać, ale tak jak dziś zaświeciło słońce i dalsze uroczystości mogły się odbyć na zewnątrz bazyliki. Uroczystości jubileuszowe poprzedziło w dniach 11-12 maja sympozjum mariologiczne z udziałem  kustoszów maryjnych sanktuariów z całego kraju< >Centralnym punktem obchodów była Msza św., sprawowana w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 20 maja, pod przewodnictwem następcy Karola Wojtyły na urzędzie metropolity krakowskiego, Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w koncelebrze m. in. ze świadkiem tamtych wydarzeń Księdzem Biskupem Jerzym Maculewiczem, rodowitym dąbrowianinem a obecnie sprawującym funkcję administratora apostolskiego w Uzbekistanie, a także obecnym kustoszem sanktuarium Księdzem Kanonikiem Andrzejem Stasiakiem.< >"Niech te uroczystości przyczynią się do tego, abyśmy jeszcze lepiej naszą Matkę kochali, szanowali i Jej słuchali, a w zamian za to z nieba wysokiego przez Jej ręce otrzymywali obfite łaski do dobrego i pięknego życia" - powiedział w słowie powitania Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

"Tak jak dusza w ciele daje temu ciału życie, tak temu światu życie dają chrześcijanie - swoją wiarą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i swoim życiem, dla którego wzorem najwyższym pozostawała Chrystusowa Ewangelia. Tak żyli i to głosili,  ciągle wpatrzeni również w Najświętszą Maryję Pannę - Matkę Zbawiciela świata. Była  przy rodzeniu się Kościoła – wtedy kiedy stała  pod krzyżem i kiedy umierający Chrystus dał Ją Janowi, a poprzez niego wszystkim wierzącym za Matkę. Była także przy rodzeniu się Kościoła, gdy razem z Apostołami modliła się o zesłanie Ducha Świętego i w ten sposób stała się Matką Kościoła, pod którą to obronę uciekali się wszyscy wierzący od początku dziejów chrześcijaństwa. W tę historię   głoszenia światu prawdy o Bogu i prawdy o człowieku, w tę historie związaną także z miłością do  Matki Najświętszej  wpisują się dzieje obrazu, a potem figury Najświętszej Marii Panny Anielskiej tutaj czczonej od tylu już lat, tylu już dziesięcioleci czczonej w Dąbrowie Górniczej" - powiedział w homilii Arcybiskup Jędraszewski. (-) Po raz kolejny wpatrujemy się w jej postać niewiasty z Apokalipsy bo jest otoczona kręgiem aniołów, a nad Jej głową wieniec z gwiazd dwunastu. Ma w swoim ręku i dźwiga w swoim ręku swoje dzieciątko, Pana Wszechświata, Pana  Dziejów, co wyraźnie pokreślone jest to, że w drugim ręku trzyma berło Pani i Królowej, a Jej znaczenie ma charakter uniwersalny, powszechny ponieważ u Jej stóp jest glob ziemski podtrzymywany przez aniołów… Ta jej obecność ciągle wskazuje na walkę ze złem tego świata co symbolicznie wskazuje Jej stopa, która depcze głowę starodawnego węża.

"Z miłości do Matki Najświętszej, naszej matki, matki kościoła musi wyrastać miłość do Chrystusa, który jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, który nieustannie przez wieki mówi w cichości  do naszych serc jedno proste jakże wymowne słowo - jestem. Jestem - czyli czekam na twoje serce! Jestem – to znaczy czekam na tę możliwość, by twoje serce przemienić, by biło tą samą miłością i tym samym poczuciem  poczuciem odpowiedzialności za drugiego, jak Moje. To z tej miłości do Matki Najświętszej z tego kultu, jakim cieszyła się z pokolenia na pokolenie przez kolejne dziesięciolecia, wyrosła decyzja dekretu z 1957  roku,  o ogłoszeniu Maryi Matką Dąbrowy Górniczej i całego Zagłębia"  

W dalszej części homilii Arcybiskup Jędraszewski nawiązując do święta Zesłania Ducha Świętego  powiedział „ nad figurą Matki Bożej Anielskiej unosi się Duch Święty, Duch Mądrości, Duch Prawdy,  Duch Mocy, duch, który niesie pocieszenie. Ona była pierwszą, która otworzyła się na działanie Ducha Świętego. To dzięki Duchowi Świętemu stała się Matką Bożego Syna. To Ona stała się jako wierna Służebnica Pańska Matką kościoła i dlatego do Niej trzeba nam nieustannie się w naszych codziennych sprawach zwracać, pod jej obronę nieustanną, czułą, macierzyńską, wymagającą, a jednocześnie niosącą tyle pociechy i zrozumienia, do Niej się uciekać trzeba nam zawsze by nas uczyła jak otwierać się na Ducha Świętego, jak żyć jego natchnieniami, jak nosić w sobie nadzieję, że razem idąc z Chrystusem i za Chrystusem  dojdziemy do królestwa prawdy i sprawiedliwości (...) trzeba mam ciągle wpatrywać się w Nią.

Fragment podziękowania w imieniu Parafian, Kół i stowarzyszeń  działających przy parafii, przybyłych gości i Pielgrzymów

Ekscelencje, Czcigodni  Kapłani!

W imieniu parafian , Kół i Stowarzyszeń działających przy parafii, przybyłych gości i pielgrzymów, dziękuję  Bogu, że w Swojej Opatrzności pozwolił  nam, tu być i przeżyć tą dziękczynną mszę św.    Dziękuję Matce Najświętszej , Naszej Królowej Anielskiej , że z tej oto figury spogląda na nas i darzy Swoimi Łaskami i Cudami.                                               

- dziękuję Ci, Maryjo, za Twoją Wiarę:  zawsze otwarta dla wszystkich planów Boga

– Gotowość bez granic, służba bez warunków.                                                                               

- dziękuję Ci, Maryjo za Twoją Nadzieję:zawsze otwarta dla wszystkich dzieci Boga

– Cierpienie -  bez granic, serce - bez warunków                                                                           

--dziękuję Ci, Maryjo za Twoją Miłość:. zawsze otwarta dla wszystkich dzieci Boga

– Pomoc - bez granic, misja - bez warunków.                                                                                   

- dziękuję Ci Maryjo,  Mistrzyni  modlitwy.

– Patrz, jak prosi swego syna w Kanie Galilejskiej,  jak nie zrażając się, wytrwale nalega. I wreszcie , osiąga swoje.Uczmy się!       

Do Chrystusa,zawsze  się  idzie i „powraca „  poprzez Maryję.                                     

Wdzięczność i podziękowania kieruję dla naszych przodków , którzy 50 lat temu, wykonali heroiczną pracę i zmagania , aby w ówczesnych , trudnych czasach, doszło do tak pięknej  i doniosłej uroczystości w „Czerwonym Zagłębiu”.

Po latach  śp. biskup Śmigielski  w 1999, w Sosnowcu witając Papieża Jana Pawła II powiedział, a z wypowiedzią tą zapewne i dziś się utożsamiamy. „Stoisz na ziemi , stolicy świętego Kościoła sosnowieckiego, stolicy Czerwonego Zagłębia, czerwonego, nie od nienawiści i negacji wartości religijnych i narodowych, ale czerwonego,  z miłości do Boga i Ojczyzny .”, a ja dodam - i do naszej kochanej Królowej, Patronki Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia.

Proszę wybaczyć, że dopiero teraz dziękuję Ekscelencjom i wszystkim księżom , którzy uczestniczyli w tej doniosłej uroczystości.                 

Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej”  i owocuje w ludzkich sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Boga, a Matka Boża Królowa Aniołów Patronka Dąbrowy Górniczej i Matka Zagłębia , osłania swoim płaszczem, na trudnych drogach posługi kapłańskiej.

Również serdeczne podziękowania kieruję na ręce naszego niestrudzonego  w działaniu i modlitwie, Kustosza Bazyliki Ks. Kanonika Andrzeja Stasiaka, aby dalej podejmował inicjatywy i tworzył chrześcijaństwo, głębokie i autentyczne, a piękno kwiatów niech wyrazi wdzięczność , jaką darzymy Naszego Pasterza.

Z tej też okazji Poczta Polska wydała znaczek z wizerunkiem NMP Anielakiej z głównego ołatarza bazyliki oraz  okolicznościową kopertę, które można było nabyć na stoisku Poczty Polskiej przed bazyliką                        Foto: Zbigniew Dzieciątkowski, Jarosław CiszekMateriały prasowe Archidiecezji Krakowskiej z obchodów 50-lecia koronacji MB Anielskiej w Dąbrowie Górniczej pod przewodnictwem Abp. Marka Jędraszewskiego. relacjahttp://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/swieta-boza-rodzicielko-pani-anielska-uciekamy-siepod-twaobrone.htmlfotorelacjahttps://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/albums/72157691264223260plik mp3 z homilią Arcybiskupahttps://drive.google.com/drive/folders/1Y6mqfSGqHBNM92nVxRZGVMjDBzZQ7FQr