Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Przejście przez Bramę Miłosierdzia

2016-04-23


Nawiedzenie bazyliki i innych kościołów jubileuszowych łączy się w tym Jubileuszowym Roku z przejściem przez Bramę Miłosierdzia. Jest to szczególny znak, przy którym trzeba się dłużej zatrzymać. Przejście przez święte drzwi oznacza dla pielgrzyma gotowość przyjęcia Bożego miłosierdzia. „Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem” (Św. Jan Paweł II, „Dives in misericordia”, 15).W obrzędzie przejścia przez Bramę Miłosierdzia jest moment wyraźnego zatrzymania się kapłana i wiernych na progu przed drzwiami trwając chwilę w modlitwie,  a następnie wejście do bazyliki. W obrzędzie otwarcia drzwi wyróżniona jest Księga Pisma Świętego oraz przeżegnanie się pobłogosławioną wodą. Księga Pisma świętego oznacza  przyjęcie słowa Bożego a przeżegnanie się wodą święconą przypomina nam łaskę chrztu świętego.W dzisiejszym uroczystym przejściu wzięło udział wielu pielgrzymów którzy przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami z wielu parafii naszej diecezji .Konferencje  dla pielgrzymów na temat Miłosierdzia Bożego wygłosił  i modlitwy  poprowadził Dyrektor Diecezjalny Straży Honorowej Ks. Tadeusz Michałek.