Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Z historii Bazyliki

2015-09-16


 


19 marca każdego roku kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NM Panny obchodzi szczególną rocznicę, rocznicę nadania przez papieża Leona XIII tytułu bazyliki mniejszej. W tym roku przypadła 112 rocznica. Tytuł ten został nadany 19 marca 1901r.


Dokument nadający ten tytuł rozpoczyna się słowami :" Dla wszystkich i każdemu z osobna, którzy są wyznawcami wiary katolickiej, list ten adresuję i pozdrawiam w Panu.


Kierowany szczególną pobożnością wobec Bazyliki Watykańskiej, która przyczynia się do rozszerzenia kultu Bożego, pomnożenia łask i zbawienia dusz, na ile możemy korzystając z łaskawości Stolicy Apostolskiej, z radością skłaniamy się do waszych próśb.


Został nam właśnie przedłożony list,w którym zawarta jest prośba, aby kościół parafialny poświęcony Błogosławionej Dziewicy Maryi od Aniołów w Dąbrowie Górniczej w diecezji kieleckiej w Polsce pod zaborem rosyjskim, został dołączony do Naszej Bazyliki, aby będąc jej podporządkowanym, z nią złączonym i do niej wcielonym, wzrastał w dary duchowe i przez lata służył ludowi Bożemu. Ołtarze, kaplice, miejsca związane z kultem Bożym, oraz konfraternie tego kościoła przyłączamy do naszej Bazyliki i potwierdzamy ten akt powagą apostolską".


O nadanie tego tytułu zabiegał budowniczy i wielki czciciel NM Panny Ks. Prałat Grzegorz Augustynik, który jak wielu innych kapłanów i ludzi świeckich w roku 1900, w roku Jubileuszowym udał się do Rzymu.


Będąc w Rzymie spotkał się z księdzem, księciem Adamem Sapiehą,dyplomatą papieskim, wielkim patriotą, który najprawdopodobnie był tą osobą która dopomogła przedstawić prośbę Papieżowi. Ks Grzegorz Augustynik budując kościół w Dąbrowie Górniczej pod wezwaniem N M Panny Anielskiej, chciał stworzyć centrum duchowe w postaci sanktuarium maryjnego dla całego Zagłębia Dąbrowskiego podnosząc w godności o tytuł bazyliki mniejszej. Na pamiątkę tego wydarzenia na kamiennej futrynie została zamieszczona tablica żeliwna z odlanym tekstem o nadaniu temu kościołowi tytułu conbazyliki, bazyliki św. Piotra w Rzymie.


W Encyklopedii Katolickiej pod hasłem bazylika czytamy:" W Polsce godność bazylik mniejszych uzyskały kościoły katedralne w Krakowie (XVIIIw) we Włocławku (1907)....sanktuaria maryjne w Dąbrowie Górniczej (1901) na Jasnej Górze (1906), w Starej Wsi (1927), Piekary Śląskie (1962).