Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Konsekracja nowego ołtarza

2022-10-02

 

W niedzielę 2 października 2022 roku w 110 rocznice konsekracji Bazyliki o godz. 16.00 przeżywaliśmy wielką uroczystość religijną - konsekrację nowego ołtarza. Liturgii przewodniczył ksiądz biskup Ordynariusz Ksiądz Bp. Grzegorz Kaszak w koncelebrze kapłanów wywodzących się z naszej parafii ks. Mariusza Dydaka i ks. Karola Nędzy i w obecności  innych przybyłych kapłanów.                                                                                                                                                                           "Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał). Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią.Oltarz, przeznaczony do  konsekracji jest pozbawiony obrusu i świec.

Liturgia konsekracyjna rozpoczyna się po homilii od śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych. W niej kościół ziemski, pielgrzymujący do Królestwa Bożego, prosi o wstawsiennictwo braci i siostry, którzy już cieszą się radością oglądania Boga. W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, wiernych  i ołtarz. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Sam Pan Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość.

Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary.Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu okadza sie ołtarz, biskupa  i lud wierny. Na ołtarzu stawia się i zapala kadzodło, a nastepnie biuskup okadza ołtarz, obchodząc go dookoła. Obrzęd ten ukazuje prawdę, że ofiara Chrystusa wznosi sie do Boga jako przyjemna woń. Ma on równiez symbolizować modlitwy wiernych wznoszące sie do Pana. Wiernych okadza się na znak, że są duchową, żywą świątynią, w której każdy ochrzczony jest duchowym ołtarzem. Po okadzeniu wyciera sie ołtarz nowymi ręcznikami tak aby dokładnie zetrzeć świete krzyżmo (po liturgii ręczniki sie pali). Ołtarz nakrywa się nowym obrusem, dekoruje kwiatami i zapala świece. Wygłoszonej homilii ks. Biskup powiedział: "Bierzemy udział w tym niezwykłym wydarzeniu bowiem ten przepiękny ołtarz wręcz majestatyczny zostanie ofiarowany Bogu. Oddajemy Tobie Panie Boże w tym przepięknym Sanktuarium Maryjnym ołtarz aby Tobie na wieczystą chwałę służył. Nie chodzi o materiał z którego został wykonany, piękny biały marmur, ale chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Ten  ołtarz będzie służył samemu Bogu Najwyższemy, bowiem na głos kapłana na tym ołtarzu nasz Pan Jezus Chrystus będzie zstępował z nieba wysokiego pod postacią chleba i wina i będzie się ofiarował Ojcu swojemu dla naszego dobra, ku naszemu pożytkowi dla zbawienia świata.                                                                                                                                                                                          Kończąc ks. Bp Grzegorz Kaszak pogratulował z całego serca  Kustoszowi Bazyliki ks. Proboszczowi Andrzejowi Stasiakowi i wiernym za ten przepiękny ołtarz godny tej Bazyliki.                                                                                                                                                                                                                                         Na zakończenie liturgii ks. Biskup, obecni kapłani, siostry zakonne i delegacja wiernych podpisała uroczysty akt konsekracji ołtarza a przedstawiciele wiernych podziękowali ks. Bp.Grzegorzowi Kaszakowi za dokonaną konsekrację nowego ołtarza..

Tekst i foto Zbigniew Dzieciątkowski

Treść podziękowania