Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Odpust Porcjunkuli 2022

2022-08-04

- Przychodzimy dziś przed ten ołtarz w tym świętym miejscu, aby zaufać Maryi za przykładem Kogoś ważniejszego. To sam Bóg zaufał Maryi! – powiedział abp Józef Michalik z Przemyśla w homilii wygłoszonej podczas sumy odpustowej w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

2 sierpnia do Sanktuarium Matki Zagłębia przybyły kobiety w ramach corocznej Pielgrzymki Niewiast i Dziewcząt Diecezji Sosnowieckiej.                                                                                                               

Najważniejszym punktem obchodów odpustu Porcjunkuli w dąbrowskiej bazylice, stała się suma, której przewodniczył abp Józef Michalik – arcybiskup  senior archidiecezji przemyskiej, w latach 2004-2014 przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Eucharystię koncelebrowało 25 kapłanów, którzy przyjechali do sanktuarium razem ze swoimi parafianami.                                      

Do Bazyliki NMP Anielskiej przybyło ponad 20 grup pielgrzymów z parafii diecezji sosnowieckiej, m. in. z: Będzina, Chruszczobrodu, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Wojkowic i Sosnowca oraz osoby indywidualne.                                                                                                                                         

Abp Michalik w swojej homilii zachęcał do zjednoczenia się kobiet z Maryją: - Nie powinniśmy tracić nadziei! Jest siła w narodzie. Ona tkwi w naszych sumieniach, naszych matek i kobiet. Zbawienie przyszło na cały świat przez Maryję. Zjednoczenie w zatroskaniu o odrodzenie naszych rodzin, narodu, sumienia - przyjdzie przez zjednoczenie naszych matek, dziewcząt i kobiet z Matką Najświętszą. Łaski Bożej i pomocy nam nie zabraknie - podkreślił hierarcha.      

Kaznodzieja zwrócił się także do pielgrzymów, którzy przybyli do Sanktuarium Matki Zagłębia w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Niewiast i Dziewcząt.                                                      

  - Potrzebujemy odważnych ludzi, którzy przyjmą Bożą pomoc i będą mieli odwagę pokonywać zło. Ono się rozprzestrzenia nie tylko dlatego, że są źli i słabi ludzie, ale także dlatego, że dobrzy nic nie czynią, że my nic nie czynimy. Polska potrzebuje dziś świętych rodzin, świętych mężczyzn i kobiet, potrzebuje wierzących i modlących się dzieci. Polska potrzebuje chłopców i dziewcząt przenikniętych pięknem Ewangelii i przyjaźni z Chrystusem. Są jeszcze tacy! Są w tym kościele, są w naszym otoczeniu, w naszych rodzinach. Trzeba im pomóc wydobyć z siebie tę wolę wytrwania i wspierać ich  - zaznaczył abp Michalik.                                                             

Przedstawicielki wspólnoty parafialnej NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej złożyły podziękowania na ręce abp. Józefa Michalika za przewodniczenie wspólnej modlitwie kobiet Zagłębia. W swoim przemówieniu zwróciły uwagę na znaczenie dąbrowskiego Sanktuarium:                       

- Ks. Grzegorz Augustynik budując naszą świątynię i zabiegając o liczne przywileje odpustowe, chciał uczynić z Bazyliki miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Zagłębia mógłby oddać się w opiekę Maryi. (...) Przybywając  na doroczną uroczystość odpustową Porcjunkuli, dziękujemy Panu Bogu za nieoceniony dar Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów, Patronki Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia. To Ona jest naszą opoką, u Niej szukamy wsparcia i tu odnajdujemy duchową siłę. - mówiły przedstawicielki kobiet pielgrzymujących do Bazyliki NMP Anielskiej.                                                                                                                                                                  

Na zakończenie odpustowej Eucharystii wszyscy pątnicy wzięli udział w procesji z Najświętszym Sakramentem wokół Sanktuarium. W asystę liturgiczną włączyły się poczty sztandarowe, Akcja Katolicka, Miejska Orkiestra Górnicza, panie z Kół Gospodyń Wiejskich ubrane w ludowe stroje oraz kapłani. Procesję zakończyło wspólne odśpiewanie Ciebie Boga wysławiamy.                                

Parafia pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej została ustanowiona 5 lutego 1891 r. przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego. Z inicjatywy budowniczego kościoła i promotora kultu maryjnego ks. Grzegorza Augustynika 19 marca 1901 r. dąbrowska świątynia, jako pierwsze w Polsce sanktuarium maryjne, za zgodą papieża Leona XIII, otrzymała tytuł bazyliki (konbazyliki).                                                                                                                                                                   W bazylice czczona jest łaskami słynąca figura NMP Anielskiej z Dzieciątkiem, którą w 1904 r. wykonał Józef Baltazar Proszowski. Matka Boża Anielska została 2 sierpnia 1957 r. ogłoszona Patronką miasta Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia Dąbrowskiego przez Prymasa Tysiąclecia, a 19 maja 1968 r. ozdobiona koronami papieża Pawła VI przez kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę i biskupa częstochowskiego Stefana Barełę. 

                                                                                                                               tekst: ks. Przemysław Lech

                                                                                                                                                                            Przedruk tekstu ze strny Diecezji

                                                                                                                                                                             zdjęcia Zbigniew Dzieciątkowski