Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Śluby wieczyste s. M. Zuzanny, pasjonistki

2021-08-17

PANIE, TY WSZYSTKO WIESZ                                                                                                                                                                                                                                                   Akt złożenia profesji wieczystej włącza w pełni osobę do rodziny zakonnej. W liturgiczne wspomnienie św. Klary s. M. Zuzanna (Kamila Woźniak) ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, posługująca w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, złożyła śluby wieczyste.  

            Uroczystość odbyła się w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zwanych Pasjonistkami podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy klasztornej pod przewodnictwem prowincjała Polskiej Prowincji Pasjonistów Wniebowzięcia NMP o. Łukasza Andrzejewskiego CP i z udziałem proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ks. kan. Andrzeja Stasiaka, redaktora sosnowieckiej edycji tygodnika Niedziela ks. Tomasza Zmarzłego, rodziny naturalnej i zakonnej oraz zaproszonych gości.    

– Profesja zakonna to wielkie wydarzenie dla dwóch rodzin, dla rodziny i tych, którzy ją składają. Jest to potwierdzenie tego, co dokonało się już w ich życiu, co wybrali jako drogę, którą chcą podążać do końca swego życia. Z jednej strony opuszczając „swoich” i rodzinę, ale z drugiej wybierając inną rodzinę, która cieszy się nową profeską wieczystą. Te dwie radości wypływają z tego, że człowiek chce całkowicie poświęcić się Panu Bogu i pójść za Nim drogą rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Można by wiele mówić o tej drodze, i radach ewangelicznych, na którą decyduje się człowiek pójść już nie na jakiś czas, ale na całe życie. Nie dodam nic więcej jak tylko to, co powiedział nasz założyciel św. Paweł od Krzyża: „Zbliżasz się do Boga, gdy masz mniej pociech zewnętrznych i jeśli Panu się byś szła w głębokim ubóstwie, nawet wewnętrznym i całkowitym opuszczeniu przez boskie pocieszenie. O, jak bogata jesteś w Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwe ubóstwo ducha!” – przekonywał o. Łukasz Andrzejewski CP.                                                                                                                                                                                                                                     Obrzęd ślubów wieczystych składa się z wyrażenia woli jeszcze większego zjednoczenia z Chrystusem i poświęcenia się Mu w zgromadzeniu i wezwania orędownictwa Wszystkich Świętych. Podczas śpiewu litanii siostra leży krzyżem. Następnie przy ołtarzu odczytuje formułę profesji, podpisuje ją na ołtarzu i wręcza Matce Generalnej. Dopełnieniem obrzędu jest modlitwa błogosławieństwa oraz nałożenie obroczki symbolizującej wierność Chrystusowi.                                                                                    Podczas uroczystości s. Zuzannie towarzyszyła rodzina zakonna na czele z Matką Generalną:  s. Agnes Jaszczykowską, Wikarią Generalną:  s. Ernestą Zielińską, Radnymi Generalnymi : s. Krystyną Bezak, s. Dorotą Lewandowską, s. Dorotą Lewandowską, s. Reginą Wiedro, Ekonomką Generalną: s. Kordianą Czarnecką. Obecne były także siostry mistrzynie podstawowych formacji nowicjatu s. Krystyna i junioratu s. Dorota. Nie zabrakło przełożonej z Dąbrowy Górniczej s. Juwencji i inne siostry z różnych domów zakonnych. Na zakończenie s. Zuzanna złożyła wyrazy wdzięczności za dar powołania pasyjnego. – Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie? Wszystko rzucić i zwyczajnie za Nim biec? Kto to pojmie, kto wyjaśni należycie? Tajemnica. Cóż więcej można rzec? Jestem wdzięczna Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za niezasłużoną łaskę wybrania i powołania do służby Bożej oraz za tych wszystkich, których postawił na drodze mojego powołania. Dziękuję wszystkim kochanym siostrom za wspieranie mnie modlitwą i pomocą w codziennym praktykowaniu rad ewangelicznych. Dzięki łasce Bożej, modlitwie i przykładowi życia sióstr mogę dziś z całą ufnością powierzyć swoje życie Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Jego Bolesnej Matce. – Dziękuję Kochanej mamie, że przyjęła dar mojego życia i za trud wychowania, rodzeństwu za wspólne spędzone chwile i drogiej babci Gieni za dobre rady, wspieranie miłością i wszelką pomoc w kształtowaniu powołania – mówiła s. Zuzanna. Na pamiątkowym obrazku – pamiątki ślubów wieczystych, które złożyła 11 sierpnia w Warszawie s. Zuzanna napisała: „Panie, Ty wszystko wiesz…” oraz wołanie: „Maryjo, prowadź mnie...”. Drogiej Siostrze życzymy, by tajemnica powołania realizowana w jej życiu z pomocą Maryi, Pani Anielskiej przynosiła bogate owoce wiary, nadziei i miłości.