Bazylika pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

MSZE ŚW. W NIEDZIELE
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 (oprócz VII i VIII), 18.00, 20.00 (od V do IX włącznie) więcej...
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30 (oprócz VII i VIII) , 18.00 więcej...
SPOWIEDŹ
pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św. więcej...

Odpust Porcjunkuli 2021

2021-08-02

 Każdego roku 2 sierpnia bez względu na pogodę i dzień tygodnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.Porcjunkula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w bazylice Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem.Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej.Bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w odpust Porcjunkuli w Diecezjalnej Pielgrzymce zapełnia się w przeważającej części kobietami i dziewczętami, które przybywają tu do swojej Matki ze swoimi codziennymi troska i problemami. Tu w obliczu cudownej figury dziękują za wszystkie wysłuchane prośby i otrzymane łaski.

Głównej Mszy św. o godzinie 11:00 przewodniczył ks. Bp Piotr Skucha, koncelebrowali  ks. Prałat Stanisław Puchała z Katowic i ks. Kanonik Jan Gaik proboszcz parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny z Sosnowca.

W wygłoszonej homilii ks. Biskup wskazuje na rolę Maryi w dziejach odkupienia świata „ do Maryi odnoszą się słowa jej krewnej Elżbiety. Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnia się słowa powiedziane Ci od Pana. Elżbieta za wartość słowa, które pochodzi od Boga.Boże słowo pozwala spojrzeć na życie zupełnie inaczej. Do Maryi przychodzi Anioł i mówi: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą błogosławiona jesteś miedz niewiastami, a Jezus mówi błogosławieni są wszyscy, którzy słuchają moich słów i wprowadzają je  w swoje życie, i według tych słów kształtują swoje życie. Bóg prowadzi dialog z każdym człowiekiem Wiara rodzi się ze słuchania, wiara jest odpowiedzią na słowo Boga, które słyszymy. Św. Jan Paweł II lubił porównywać wiarę Abrahama i Maryi, bo co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Wiara jest zaparciem się samego siebie i jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu.                                                             W tym tak skomplikowanym dzisiaj świecie przychodzimy do Matki Bożej Anielskiej by nam pokazała drogę do Jej Syna. Od istot stworzonych nikt lepiej od Maryi nie znał Chrystusa. Nikt nie może tak jak Matka wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. Na zakończenie homilii ks. Biskup powiedział takie słowa: ” Maryjo Anielska prowadź nas a my pójdziemy za Tobą”

foto i tekst Zbigniew Dzieciątkowski